1.LOTURAK

 

IVAP

 

 

 

UEMA

 

 

EHU

 

 

 

Bizkaiko Foru Aldundia

 

 

 

Bizkaiko Foru Aldundia

 

 

Eusko Jaurlaritza

 

 

 

Debagoieneko Mankomunitatea eta udaletako Euskara Zerbitzuak

argitalpenak

 

 

 

udal espedienteak

 

 

dokumentuak

 

txantiloia

 

fitxa juridikoen eskuliburua

 

 

 

enpresen arteko harreman komertzialak

 

erregistro zibila

 

 

 

idatziak 1

 

idatziak 2

Toki-Administrazioa,Herri-Administrazioa, Administrazio Zuzenbidea, Zuzenbide Autonomikoa, Zuzenbide Konstituzionala, etab.

 

Euskara batuan edo bizkaieraz (Idazkaritza, Pertsonala, Kontuhartzailea, Hirigintza, etab.)

 

Agurrak, komunikazioetarako esaldiak, etab.

 

Faxa, agurra, eskabidea, etab.

 

Enpresa euskaldunduz (Lan kontratuak, Merkataritza sozietateak, Salerosketa kontratuak, Errentamendu kontratuak, etab.)

 

Enpresa euskaldunduz urratsez urrats

 

 

Jaiotza, ezkontza eta heriotza ziurtagiriak, inskripzioak, izen eta abizenen aldaketarako argibideak, etab.

 

Gonbitak, zorion agurrak, oharrak, etab.

 

Etxejabeen komunitateko agiriak (Bilera deiak eta aktak, ziurtagiriak, errekerimendua, balantze ekonomikoa, errotuluak, oharrak, etab.)

 

 

2.LIBURUAK

 

2.1. Zuzenbidea

 

Eskumen Sozialeko eta Lan-administrazioko formularioak

Gipuzkoako abokatuen kolegioa

Argitaletxea: Elkar

 

2.2. Merkataritza

 

Merkataritzan Euskaraz

Eskuliburua
Argitaletxea: Elhuyar. 1997

 

Kartak (Idazkiak) Nola idatzi euskeraz?
Egilea: Etxaniz'tar Nemesio Apaiza

 

2.3. Administrazioa

 

Administrazio idazkiak: 7 ikasunitate
ISBN: 84-7777-109-X

Egilea: Eizagirre, Jexux
 

Administrazio-lanerako oinarrizko euskara-ikastaroa
ISBN: 84-7777-061-1
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Euskalduntze Zerbitzua

 

Administrazioko Hizkera eta Terminologiaz Jardunaldiak: Gasteiz, 1989ko ekainak 8 eta 9
ISBN: 84-7777-043-3
Egilea: Administrazioko Hizkera eta Terminologiaz Jardunaldiak (1989. Gasteiz)

 

Administraziorako euskal eskuliburua, I
ISBN: 84-7542-361-2
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

 

Argi idazteko bideak
Egileak: Lozano, Joseba, Gorrotxategi, Enrike

Argiro : idazteko proposamenak eta ariketak
ISBN: 84-7777-160-X
Egilea: Lozano, Joseba

 

Bermea itzultzeko espedientea
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea
 

Enkante bidezko hitzarmena: lanak
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

 

Lehiaketa bidezko hitzarmena: lanak
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

 

Ondasuna doan lagatzea
ISBN: 84-7777-166-9
Egilea: Gorrotxategi, Enrike

Udal erabakiak dagokionaren ordez bete erazteko espedientea
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

 

Udal-agiriak: Euskal Herriko udaletxeetan gehien erabiltzen diren 80 agirien ereduak
ISBN: 84-7777-200-2
Egilea: Zubimendi, Joxe Ramon

Udal-egiaztagiriak
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

Udal-ondareko ondasunak saltzea
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

Udal-ondareko ondasunak trukean ematea
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

 

Udal-ondasunak ematea
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

 

Udala eratzeko espedienta
ISBN: 84-7777-214-2
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

Udalaren ondare-ondasuna saltzea
ISBN: 84-7777-167-7
Egilea: Eizagirre, Jexux

 

Zigor-espedientea: (hirigintza-arauak haustea dela eta)
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

 

Zuzeneko hitzarmena: lanak: (zuzeneko izendapen bidezko hitzarmena)
Egilea: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

 

2.4. Bestelakoak

 

Aurrezki-kutxak eta banka
ISBN: 84-7542-436-8
Egileak: Elhuyar Kultur Elkartea, Jauregi, Mariaje